Akupunktur

Akupunktur används för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd. När nålar sätts in i särskilda akupunkturpunkter på kroppen ökar produktionen av olika ämnen, till exempel endorfin, kroppens eget morfin, som bidrar till att minska smärtan.

Efter akupunkturbehandlingen känns musklerna ofta mycket avspända.

Akupunktur härstammar från traditionell kinesisk medicin. Med modern västerländsk forskning har man kunnat visa att akupunktur har goda effekter i form av smärtlindring samt påverkan på det autonoma nervsystemet, det vill säga det nervsystem som inte styrs med viljan.

Akupunktur kan användas vid smärta från en vävnadsskada, en vanlig typ av smärta. Exempel på smärtor som brukar svara bra på akupunktur är muskel- och ledsmärtor, fibromyalgi, smärtor i samband med artrossjukdom eller reumatologiska sjukdomar och migrän.