The Emotion Code

The Emotion Code är en relativt ny behandlingsmetod i Skandinavien, den går ut på att lösa upp negativa känslor som fastnat i kroppen. När man upplever traumatiska händelser, eller om man är deprimerad, kan de starka negativa känslorna man känner fastna och ge upphov till störningar i energiflödet, som i sin tur påverkar den fysiska kroppens vävnader och organ. Samma gäller på våra djur.

Det ser ut som att alla fysiska och psykiska plågor till en stor del kommer av så kallande ”trapped emotions”. Man kan också ha plockat upp negativa känslor från andra djur och människor, och det kan även vara nedärvt. Allt vi erfar i livet lagras i våra minnesceller och med Emotion Code medvetengörs dessa förträngda och inkapslade känslor. Genom kinesiologisk muskeltestning får terapeuten fram vilka känslor som behöver läkas och frigöras samt vilka händelser som har skapat dessa blockeringar. Metoden kommer ursprungligen från USA och har arbetats fram under många år av kiropraktorn Dr Bradley Nelson.

 

 

 

Foto ifrån våra lokaler 

Smådjursbehandling

Stallet med vårdplatser till häst