Bowenterapi

Bowenterapi

Termen bowenterapi kommer från Thomas Ambrose Bowen (f. 1916) i Australien. Han arbetade som ung inom industrin, men hade också ett stort intresse för idrott och kroppsterapier.

Så småningom utvecklade han sin egen behandlingsmetod, som sedan blev kallad bowenterapi eller bowenteknik.

I korthet bygger bowenterapi på fysisk vibration genom ett s.k. bowengrepp (en mjuk rörelse över en muskel som får muskelfibrerna att vibrera och sprida sig genom hela muskeln, så att den slappnar av och blod- och lymfcirkulationen ökar.

När greppet görs med mycket litet tryck skapas en subtilare vibration. Patienten kommer då i ett meditativt tillstånd som gör läkning möjlig. Den generella frekvensen som helande händer har är nästan exakt samma som jordens elektromagnetiska fält (Schumann-resonansen = 1-40 Hz).

Bowenterapin påverkar det autonoma nervsystemet enligt studier vid Bowen Research and Training Institute, Inc. i Florida, USA.

Greppen i Bowenterapin utförs nästan alltid över en akupunkturpunkt.

Bowenterapi verkar på både psykiska och fysiska problem och har visat goda resultat på bla inflammationer i muskler och leder, eksem, värk, allergi, stress och stressrelaterande sjukdomar.

En terapiform utan begränsningar.