Energimedicin


Detta är hälsa sett ur ett helhetsperspektiv. Tanken är att  kroppen påverkas av vårt psyke och omvänt. Med andra ord känner själen svaret på vårt välbefinnande. Man utgår från människans energier inom energimedicinen. Runt om oss finns olika energiformer som vibrationer, ljud, ljus, elektricitet och magnetism. Men även människan är energi.

TCM (traditionell kinesisk medicin) bygger på en relation till elementen tankar, känslor, själ, kropp och organ.

Energiperspektivet är ett komplement till den traditionella läkarvetenskapen.

I kroppen finns meridianer eller kanaler där vår livsenergi (på kinesiska qi eller chi) flödar. Dessa löper i hela kroppen och är relaterade till kroppens olika inre organ.

Meridianerna har ett visst antal ”öppningar” i huden, så kallade akupunkturpunkter. Om energin i en meridian blir blockerad kan det leda till olika besvär, t.ex. smärta, spänning och organstörningar. Genom att stimulera akupunkturpunkter kan man frigöra den blockerade energin, vilket leder till att kroppen åter kommer i balans.