Massage

Massage kan ges för att skapa välbefinnande och för att förebygga skador genom att muskler hålls spänningsfria.

Massage ges med mycket gott resultat också för att snabba på läkningsprocessen i skadade muskler. När massage ges under läkningsprocessen kan muskeln lättare behålla sin smidighet, då bindväven som alltid bildas i skadade och orörliga muskler minskar vid massage.

Den kan också hjälpa till att mjuka upp muskler som fått arbeta extra mycket. Hos en person/djur med höftledsproblem eller artros belasta vissa muskler extra hårt för att kompensera för svaghet i de partier som berörs av problemet.

Vad händer i kroppen när man får massage?

  • Blodcirkulationen ökar så att näring och syre transporteras snabbare ut till muskler, bindväv, benvävnad och inre organ.
  • Därigenom påskyndas läkningsprocessen.
  • Blodtrycket sänks och det påverkar nervsystemet. Detta är viktigt i kroppens uppbyggnad då det påverkar utsöndring och immunförsvar.
  • Oxytocin (”lugn o ro – hormon”) utsöndras, vilket leder till en djup avslappning.
  • Lymfcirkulationen påskyndas och rensar bort slaggprodukter. Spänningar i musklerna löses upp.
  • Ledvätskan stimuleras och minskar ledtrycket.