Energimedicin

Detta är hälsa sett ur ett helhetsperspektiv. Tanken är att kroppen påverkas av vårt psyke och omvänt. Med andra ord känner själen svaret på vårt välbefinnande. Man utgår från människans/djurets energier inom energimedicinen. Runt om oss finns olika energiformer som vibrationer, ljud, ljus, elektricitet och magnetism. Men även människan/djuret är energi. Djuren speglar oss både psykiskt och fysiskt. De lider många gånger av samma åkommor som vi. Obalanser och överbelastade system i både kropp och själ. Därför arbetar jag utifrån helhetshälsa med att hjälpa både djuren och dess ägare med att återfå balans i både kropp och själ. Att läka tar tid, att bara vara, utan krav och att prestera stärker våra band till djuren. Att med hjälp av djur och natur kunna läka- stärker vårt immunförsvar och vårt välbefinnande och det uppstår harmoni och hälsa hos både oss och våra djur. Att läka och bli medveten, komma till insikt och nå utveckling tar tid och kommer inte av sig själv. Jag är tacksam över att få ta del i denna process och att få jobba med helhetshälsa och få se när det skapas balans.

TCM (traditionell kinesisk medicin) bygger på en relation till elementen tankar, känslor, själ, kropp och organ.
TCM är en uråldrig kunskap om energier.
I kroppen finns meridianer eller kanaler där vår livsenergi (på kinesiska qi eller chi) flödar. Dessa löper i hela kroppen och är relaterade till kroppens olika inre organ.
Meridianerna har ett visst antal ”öppningar” i huden, så kallade akupunkturpunkter. Om energin i en meridian blir blockerad kan det leda till olika besvär, t.ex. smärta, spänning och organstörningar. Genom att stimulera akupunkturpunkter kan man frigöra den blockerade energin, vilket leder till att kroppen åter kommer i balans.
Jag har mycket lång erfarenhet i att kunna ta emot signaler och information ifrån djuren. Signaler och information som jag delar med mig till dig som ägare och som jag använder mig av inom energimedicinen.